FramsidanFuktisolskivan Teknisk beskrivning Teknisk specifikation Användningsområden Montering och Återförsäljare

Fuktisol skivan som fyller flera unika funktioner i en och samma produkt!

Fuktisol skiva enkelt och funktionellt sätt isolera, fuktskydda och dränera med en enda produkt. Ett rikstäckande representantnät gör det möjligt för både entreprenören och privatkonsumenter att hitta produkten på nära håll.

Fuktisol används med fördel även som rörgravsisolering där skivan minskar frysrisken.
Läggningsdjupet för rören kan reduceras avsevärt vilket ger lägre anläggningskostnader.
Fuktisols egenskaper reducerar även tjältrycket bakom stödmurar och andra konstruktioner i terräng.
Käyttökohteet

Objekt för användning

Ominaisuudet ja käyttö

Produkter

Jälleenmyyjät

Återförseljare

Etsimme asennusurakoitsijoita! Ota yhteyttä!

Teknisk rådgivning
+358 2 479 5115